ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Ερμής, ψυχοστασία


 

Στάμνος ύψος 38,1 περ. 470-460 π.Χ., Βοστόνη, mfa 10.177

 

Στη α΄ πλευρά του αγγείου εικονίζεται σκηνή ψυχοστασίας. Ο Ερμής ανάμεσα σε δύο γυναίκες κρατά το κηρύκειο και ζυγό στον οποίο ζυγίζει τις ψυχές δύο πολεμιστών. Ο ζυγός γέρνει προς τα αριστερά, ανασηκώνοντας την ψυχή προς τα δεξιά, συνεπώς αυτή είναι που θα καταλήξει στον Άδη. Υπάρχει η άποψη ότι οι δύο πολεμιστές είναι ο Αχιλλέας (αριστερά) και ο Μέμνονας (δεξιά). Άρα, οι γυναίκες που εικονίζεται είναι η Θέτιδα αριστερά και δεξιά η Ηώ.

Στη β' πλευρά εικονίζονται ένας νέος και δύο άντρες.

Και στις δύο πλευρές η επιγραφή: ΗΟ ΠΑΙΣ ΚΑΛΟΣ.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών, ψυχοστασία

 

Ζωγράφος των Συρακουσών, ψυχοστασία

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βοστόνη, mfa δεσμός