ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Σκηνή μάχης


 

Λήκυθος περ. 470-460 π.Χ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1643

 

Στα αριστερά πεσμένος πολεμιστής αμύνεται με το ξίφος του. Φορά δερμάτινο κράνος κι έχει ριγμένο στην πλάτη δέρμα ζώου. Δεξιά ο οπλίτης τον διατρυπά με το δόρυ του. Κρατά ασπίδα και φορά κράνος.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός