ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Ποσειδώνας και Νίκη, Διόνυσος και Σάτυρος


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 49,4 περ. 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 06.1021.151

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται ο Ποσειδώνας με την τρίαινα και Νίκη με οινοχόη και φιάλη.

Στην άλλη πλευρά ο Διόνυσος κρατώντας θύρσο και κάνθαρο και Σάτυρος με οξυπύθμενο αμφορέα και οινοχόη.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών, ψυχοστασία Ζωγράφος των Συρακουσών, ψυχοστασία

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός