ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Με την τεχνοτροπία του Ζ. της Tarquinia, Σπονδή


 

Υδρία ύψος 59 εκ., περ. 500-490 π.Χ., Βοστόνη, mfa 98.878

 

Στο σώμα του αγγείου μια νέα κρατά οινοχόη κάνοντας σπονδή μπροστά σε οπλίτη που είναι έτοιμος να αναχωρήσει για τη μάχη. Διακρίνονται οι επιγραφές , ΛΥΚ[Ο]Σ, ΚΑ[Λ]Ο[Σ]

 

Ζωγράφος της Tarquinia

 

Πηγές: Βοστόνη, mfa δεσμός L. D. Caskey, J. D. Beazley, Attic Vase Paintings in the Museum of Fine Arts, Boston δεσμός