ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Tarquinia, Πρεσβεία στον Αχιλλέα


 

Κύλικα ύψος 22.2 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 264

 

Στην α' πλευρά του αγγείου η παράσταση που εικονίζεται ταυτίζεται με την πρεσβεία προς τον Αχιλλέα. Αριστερά κάθεται ο Αχιλλέας και ακολουθούν ο Ταλθύβιος με το κυρήκειο, ο γέροντας Φοίνικας και ένας γενειοφόρος άντρας.

Στη β' πλευρά εικονίζονται επίσης άντρες που κάθονται.

Στο μετάλλιο του αγγείου εικονίζεται νέος με λύρα και άντρας.

 

Ζωγράφος της Tarquinia

 

Ζωγράφος της Tarquinia

 

Ζωγράφος της Tarquinia

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός