ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Τροπαίου, Αθηνά


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 34,29 εκ., 450-440 π.Χ., βρέθηκε στην Κάπουα, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1873,0820.365/E316

 

Στο αγγείο εικονίζεται η Αθηνά σε μια ασυνήθιστη στάση. Απεικονίζεται καθιστή, με το κεφάλι να ακουμπά στο χέρι που με τη σειρά του ακουμπά στο γόνατο. Δεν είναι σαφές πού κάθεται η θεά. Το μόνο που διακρίνεται είναι η απλωμένη αιγίδα, πάνω στην οποία κάθεται. Φορά χιτώνα, ιμάτιο και κορινθιακό κράνος. Δίπλα της μια νέα με σχιστό δωρικό χιτώνα και απόπτυγμα.

 

Ζωγράφος του Τροπαίου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός