ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Τροπαίου, Νίκη αναγείρει τρόπαιο (επώνυμο αγγείο)


 

Πελίκη ύψος 35.45 εκ., 450-440 π.Χ., Βοστόνη, mfa 20.187

 

Στην α' πλευρά του αγγείου μια φτερωτή Νίκη αναγείρει ένα τρόπαιο. Σ' ένα κορμό έχει ήδη τοποθετήσει ένα κοντό χιτώνα, δερμάτινο θώρακα, ένα ξίφος και δόρυ. Στη βάση του κορμού είναι τοποθετημένη μια ασπίδα διακοσμημένη με οφθαλμό. Η Νίκη με κάποιο εργαλείο, ίσως τρυπάνι, εργάζεται με ιδιαίτερη προσήλωση στο κράνος.

Στη β' πλευρά νέος με ραβδί παρακολουθεί τη σκηνή.

 

Ζωγράφος του Τροπαίου Ζωγράφος του Τροπαίου

 

Πηγές: Perseus δεσμός Βοστόνη, mfa δεσμός