ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Γάμου, Γάμος Πηλέα και Θέτιδας (επώνυμο αγγείο)


 

Πυξίδα ύψος 18,5 εκ., 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου L 55 (N 3348)

 

Ο Πηλέας προπορευόμενος και κοιτώντας προς τα πίσω κρατά από τη χέρι την διστακτική Θέτιδα. Ακολουθεί μια γυναίκα.

 

Ζωγράφος του Γάμου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός