ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Γάμου, Ερωτική σκηνή


 

Κύλικα περ. 470-460 π.Χ., Ιδιωτική συλλογή

 

Στο μετάλλιο του αγγείο εικονίζεται στιγμή ερωτικής συνεύρεσης μεταξύ πελάτη και εταίρας. Τα χρήματα βρίσκονται στο πουγκί που κρέμεται ανάμεσά τους.

 

Ζωγράφος του Γάμου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βικιπαίδεια δεσμός