ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale, Νέος καταδιώκει νέα


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 36,3 εκ., βρέθηκε στην Απουλία, περ. 480-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 41.162.155

 

Στη μία πλευρά του αγγείου ένας νέος καταδιώκει νέα κρατώντας στο δεξί χέρι ξίφος και στο αριστερό τη θήκη του. Ίσως να εικονίζεται ο Θησέας και η Αίθρα.

Στην άλλη πλευρά δύο νέοι, ο ένας με ράβδο και ο άλλος με λύρα.

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός