ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale, Κρίση Πάριδος


 

Υδρία ύψος 33,02 εκ., βρέθηκε στην Κάπουα, περ. 480-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1873,0820.353/E178

 

Καθισμένος σε βράχο στα δεξιά της σύνθεσης ο Πάρης ως βοσκός που είναι παίζει λύρα στα πρόβατά του. Μπροστά του παρουσιάζονται οι τρεις θεές· πρώτη η Ήρα κρατώντας σκήπτρο και το περίφημο μήλο· ακολουθεί η Αθηνά και στο τέλος η Αφροδίτη.

Τελευταία περίοδος του αυστηρού ρυθμού. Χαρακτηριστικά είναι το σχεδόν ημικυκλικό πηγούνι, τα φουσκωτά χείλη και τα κεκλιμένα προς τα κάτω μάτια.

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός