ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale, Τριπτόλεμος, Δήμητρα και Περσεφόνη


 

Υδρία ύψος 34,8 εκ., περ. 480-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 368

 

Στη μια πλευρά ο Τριπτόλεμος στο φτερωτό άρμα του ετοιμάζεται να αναχωρήσει για να διδάξει την καλλιέργεια των σιτηρών. Κρατά στάχυα και σκήπτρο. Μπροστά του η Δήμητρα με σκήπτρο, στάχυα και φιάλη.

Στην άλλη όψη η Δήμητρα με σκήπτρο και η Περσεφόνη με δάδα και στάχυα.

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός