ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή


 

Πυξίδα ύψος 12,7 εκ., 400-350 π.Χ., βρέθηκε στην Αθήνα, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1848,0802.1/E778

 

Στο πώμα της πυξίδας εικονίζεται οικιακή σκηνή με γυναίκες που φορούν μακρύ χιτώνα, δύο Έρωτες κι ένας νέος. Εξωτερικά το αγγείο είναι διακοσμημένο με φύλλα μυρτιάς.

 

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή

 

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός