ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ομάδα της Χάλκης, Γυναίκες, νέοι και Έρωτες


 

Πυξίδα ύψος 6,8 εκ., 400-350 π.Χ., βρέθηκε στην Αθήνα, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1842,0728.1124/E783

 

Στο πώμα της πυξίδας αλλά και περιμετρικά εικονίζονται γυναίκες, νέοι και Έρωτες.

 

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή

 

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή

 

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός