ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ομάδα της Χάλκης, Γυναίκες, νέοι και Έρωτες


 

Πυξίδα ύψος 7 εκ., 400-350 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 06.1021.122a, b

 

Στο πώμα της πυξίδας εικονίζονται γυναίκες, νέοι και Έρωτες.

 

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή

 

Ομάδα της Χάλκης, Οικιακή σκηνή

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός