ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Christie, Kαταδίωξη της Ωρείθυιας από τον Βορέα


 

Υδρία κάλπις ύψος 39 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Μουσείο Μπενάκη ΓΕ 31115

 

Ερυθρόμορφη υδρία, αττικού εργαστηρίου, με παράσταση του φτερωτού Θρακιώτη θεού Βορέα με ξίφος, να καταδιώκει την κόρη του Ερεχθέα, Ωρείθυια, η οποία κρατά βλαστό. Η σκηνή αποδίδει προφανώς το θέμα της ερωτικής καταδίωξης, όπως υπογραμμίζει και η αναγραφή της λέξης ΚΑΛΕ ανάμεσα στις δύο μορφές.

(Πηγή κειμένου: Μουσείο Μπενάκη)

 

Ζωγράφος του Christie

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Μουσείο Μπενάκη δεσμός