ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Christie, Αμαζονομαχία


 

Στάμνος ύψος 45,05 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1898,0715.1

 

Έφιππη Αμαζόνα μάχεται με οπλίτη που προφυλάσσεται με την ασπίδα του καθώς έχει ανασηκωμένο το δόρυ του. Πίσω του ένας νέος με δόρυ.

Στην άλλη όψη του αγγείου δύο γυναίκες κρατώντας οινοχόη η μία και φιάλη η δεύτερη. Ανάμεσά τους ένας άντρας με σκήπτρο.

 

Ζωγράφος του Christie

 

Ζωγράφος του Christie

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός