ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Christie, Διόνυσος


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 30,3 εκ., περ. 450-440 π.Χ., Βιέννη, Kunst Historisches Museum IV 782

 

Στο κέντρο ο Διόνυσος με κάνθαρο και θύρσο προχωρά προς τα δεξιά κοιτώντας πίσω του, προς τη Μαινάδα που κρατά δάδα και οινοχόη. Προπορεύεται Σάτυρος παίζοντας αυλό.

 

Ζωγράφος του Christie

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βιέννη, Kunst Historisches Museum δεσμός