ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Christie, Επιστροφή του Ήφαιστου στον Όλυμπο


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 40,4 εκ., περ. 450-440 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G404

 

Επάνω σε ημίονο ακολουθεί τελευταίος την πομπή ο Ήφαιστος κρατώντας το σφυρί του. Μπροστά του ο Διόνυσος με θύρσο και κάνθαρο γυρνά και τον κοιτάζει. Προπορεύεται Σάτυρος παίζοντας αυλό.

 

Ζωγράφος του Christie

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός