ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου, Σκηνή γυναικωνίτη


 

Πυξίδα ύψος 16 εκ., περ. 430 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου CA 587

 

Πίσω από το ανοικτό φύλλο μιας πόρτας διακρίνεται ανάκλιντρο με τα μαξιλάρια. Μια νέα που κάθεται σε κλισμό με το πρόσωπο κατενώπιον κρατά στο χέρι της ρόκα. Μπροστά της μια άλλη με αργαλειό. Άλλες δύο γυναίκες μπροστά σε λάρνακα με τη μία να κρατά αλάβαστρο. Ακολουθεί γυναίκα σε κλισμό.

 

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου

 

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός