ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου, Η Ηώ καταδιώκει τον Τιθωνό, Αθλητές


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 35.7 εκ., περ. 440 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 06.1021.173

 

Στην κάτω ζώνη της α' όψης του αγγείου η φτερωτή Ηώ καταδιώκει τον Τιθωνό. Αριστερά ένας νέος που τρέχει και δεξιά άντρας με ράβδο.

Στην πάνω ζώνη δύο παιδοτρίβες με στεφάνια στο κεφάλι, ένας δισκοβόλος κι ένας άλτης.

Στην κάτω ζώνη της β' όψης νέος καταδιώκει νέα.

Στην πάνω ζώνη ένας παιδοτρίβης παρακολουθεί σκηνή πυγμαχίας, ένας παιδοτρίβης συνομιλεί με νέο που καθαρίζεται με στλεγγίδα.

 

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου

 

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός