ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου, Θράκες, Έφηβοι


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 35,56 εκ., βρέθηκε στη Νόλα, περ. 440-420 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1836,0224.227/E481

 

Στην α' όψη εικονίζονται τρεις Θράκες με αλωπεκή (κάλυμμα του κεφαλιού από δέρμα αλεπούς) και ζειρά (φαρδύ ένδυμα που ζώνεται γύρω από τα πλευρά και πέφτει μέχρι τα πόδια, ένδυμα που το φορούσαν οι Άραβες αλλά και οι Θράκες) κρατώντας ο καθένας δύο δόρατα.

Στην άλλη όψη τρεις έφηβοι συζητούν στηριζόμενοι στα ραβδιά τους.

 

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου

 

Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός