ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Δασύτριχων Σατύρων, Ο θάνατος του Ακταίωνα


 

Ελικωτός κρατήρας ύψος 35,9 εκ., 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, CA 3482

 

Οι μορφές παρουσιάζονται σε μια στενή ζωφόρο, σε διαφορετικά επίπεδα.

Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται ο Ακταίωνας καθώς βρίσκει μαρτυρικό θάνατο.

Αριστερά η Άρτεμη με το άρμα της το οποίο σέρνουν ελάφια και δεξιά ένας νέος ανακοινώνει στους γονείς του Ακταίωνα, τον Αρισταίο και την Αυτονόη, το θάνατο του Ακταίωνα.

Σύμφωνα με το μύθο ο Ακταίωνας διδάχτηκε την τέχνη του κυνηγιού από τον κένταυρο Χείρωνα. Κάποια μέρα είδε την Άρτεμη γυμνή, την ώρα που λουζόταν σε μια πηγή. Η θεά δυσαρεστήθηκε, τον μεταμόρφωσε σε ελάφι και γεμίζοντας με λύσσα τα πενήντα σκυλιά που αποτελούσαν το κοπάδι του, τα έστρεψε εναντίον του. Τα σκυλιά τον καταβρόχθισαν χωρίς να τον αναγνωρίσουν.

 

Ζωγράφος των Δασύτριχων Σατύρων

 

Ο Παυσανίας στα Βοιωτικά (9.2.3) γράφει: αὕτη μὲν ἀπ' Ἐλευθερῶν ἐς Πλάταιαν ἄγει, τοῖς δὲ ἐκ Μεγάρων ἰοῦσι πηγή τέ ἐστιν ἐν δεξιᾷ καὶ προελθοῦσιν ὀλίγον πέτρα: καλοῦσι δὲ τὴν μὲν Ἀκταίωνος κοίτην, ἐπὶ ταύτῃ καθεύδειν φάμενοι τῇ πέτρᾳ τὸν Ἀκταίωνα ὁπότε κάμοι θηρεύων, ἐς δὲ τὴν πηγὴν ἐνιδεῖν λέγουσιν αὐτὸν λουμένης Ἀρτέμιδος ἐν τῇ πηγῇ. Στησίχορος δὲ ὁ Ἱμεραῖος ἔγραψεν ἐλάφου περιβαλεῖν δέρμα Ἀκταίωνι τὴν θεόν, παρασκευάζουσάν οἱ τὸν ἐκ τῶν κυνῶν θάνατον, ἵνα δὴ μὴ γυναῖκα Σεμέλην λάβοι.

 

Ζωγράφος των Δασύτριχων Σατύρων

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός