ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Δασύτριχων Σατύρων, Αμαζονομαχία


 

Ελικωτός κρατήρας ύψος 64,5 εκ., περίπου 450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 07.286.84

 

Ένας πλούσια διακοσμημένος ελικωτός κρατήρας με θέμα την Αμαζονομαχία. «Οι μορφές απεικονίζονται σε στάσεις, που θα ήταν αδύνατο να τις συλλάβει κανείς παλιότερα» σημειώνει ο J. Boardman.

 

Ζωγράφος των Δασύτριχων Σατύρων

 

Ζωγράφος των Δασύτριχων Σατύρων

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός