ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Έκτορος, Φόρβας, Θησέας, Αμαζόνα


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 46,5 εκ., περ. 450 π.Χ., Αγία Πετρούπολη, The State Hermitage Museum ГР-4529

 

Στο κέντρο ο Θησέας με ασπίδα, δόρυ και περικεφαλαία κορινθιακού τύπου επιτίθεται σε έφιππη Αμαζόνα, την ΜΕΛΟΣΑ, όπως επιγράφεται.  Πίσω από τον Θησέα ο Φόρβας. Διακρίνονται ακόμη οι επιγραφές, ΦΟΡΒΑ[Σ], [Θ]ΕΣΕΥΣ.

 

Ζωγράφος του Έκτορος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Αγία Πετρούπολη, The State Hermitage Museum δεσμός