ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Έκτορος (κοντά), Επιστροφή του Ήφαιστου στον Όλυμπο


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 38,8 εκ., περ. 440 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 421

 

Της πομπής που κατευθύνεται στον Όλυμπο προπορεύεται ένας Σάτυρος με αυλό και μια Μαινάδα με κάνθαρο. Ακολουθεί ο Διόνυσος με θύρσο και κάνθαρο και τελευταίος με το σφυρί του στον ώμο ο Ήφαιστος.

 

Ζωγράφος του Έκτορος

 

Ζωγράφος του Έκτορος

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός