ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Μυκόνου, Σκηνή γάμου


 

Γαμικός λέβης ύψος 43 εκ., 480-450 π.Χ., Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger 9416

 

Στο αγγείο εικονίζεται η νύφη να κάθεται σε δίφρο, έχοντας στα πόδια της γαμικό λέβη. Μπροστά της γυναίκα με κύλικα(;) και αλάβαστρο ενώ πίσω της μια γυναίκα με ανασηκωμένο το δεξί χέρι. Αριστερά και δεξιά γυναίκες με δάδες.

 

Ζωγράφος της Μυκόνου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger δεσμός