ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Μυκόνου, Διόνυσος-Μαινάδα


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 39 εκ., 480-450 π.Χ., Harvard University Art Museums 1916.264

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας θύρσο και κάνθαρο μαζί με Μαινάδα που κρατά δάδες.

 

Ζωγράφος της Μυκόνου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Harvard University Art Museums δεσμός