ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Μυκόνου, Ο Ερμής καταδιώκει γυναίκα


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 36,35 εκ., 480-450 π.Χ., The Los Angeles County Museum of Art 50.8.28

 

Στη μία πλευρά εικονίζεται γυναίκα να κατευθύνεται προς άντρα με σκήπτρο και στην άλλη ο Ερμής με το κηρύκειο στο χέρι να καταδιώκει γυναίκα.

 

Ζωγράφος της Μυκόνου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός The Los Angeles County Museum of Art δεσμός