ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Νέος και γυναίκα στον τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, περ. 455-440 π.Χ., Αθήνα, ΕΑΜ 1815

 

Νέος από αριστερά και νέα από δεξιά κρατώντας στεφάνια μπροστά σε τάφο πάνω στον οποίο παριστάνονται μια γυναίκα που κάθεται σε κλισμό και ένα παιδί (είδωλα;).

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός