ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Άνδρας και γυναίκα στον τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, περ. 455-440 π.Χ., Αθήνα, ΕΑΜ 12747

 

Άνδρας από αριστερά και γυναίκα από δεξιά μπροστά σε επιτύμβια στήλη πάνω σε κλίμακες, όπου είναι τοποθετημένες λήκυθοι.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός