ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος της Τήλου, Διονυσιακός θίασος


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 32,35 εκ., περ. 400-380 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1772,0320.489/F80

 

Στο αγγείο εικονίζονται Σάτυροι, ο ένας παίζοντας αυλό, ο δεύτερος με θύρσο και Μαινάδες. Η Μαινάδα στα αριστερά κρατά τύμπανο και δέρμα ελαφιού, η δεύτερη στο κέντρο τύμπανο και η τρίτη στα δεξιά έχει ριγμένο στον αριστερό της ώμο δέρμα ελαφιού ενώ με το δεξί κρατά θύρσο.

 

Ζωγράφος της Τήλου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός