ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος της Τήλου, Διονυσιακός θίασος


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 38,7 εκ., περ. 400-380 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1978,0414.4/F76

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Διόνυσος με θύρσο και κάνθαρο. Γύρω του τρεις Σάτυροι, ο ένας με αυλό, και δύο Μαινάδες από τις οποίες η μία κρατά θύρσο και η άλλη δάδα.

 

Ζωγράφος της Τήλου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός