ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Τιμοκράτη, Προετοιμασία για επίσκεψη σε τάφο (επώνυμο αγγείο)


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, περ. 470-460 π.Χ., Chazen Museum of Art, 70.2

 

Στο αγγείο εικονίζεται σκηνή προετοιμασίας για επίσκεψη σε τάφο. Δύο γυναίκες με καλάθι με τα απαραίτητα για τις επιτύμβιες προσφορές, όπως, ταινίες και λήκυθοι.

 

Ζωγράφος του Τιμοκράτη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Chazen Museum of Art δεσμός