ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Τιμοκράτη, Αναχώρηση πολεμιστή (επώνυμο αγγείο)


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, περ. 470-460 π.Χ., Oxford, Ashmolean Museum AN1891.686

 

Στο αγγείο εικονίζεται αναχώρηση πολεμιστή. Αριστερά ένας νέος ντυμένος με χλαμύδα και με δύο δόρατα στο χέρι δέχεται το τελευταίο αποχαιρετιστήριο άγγιμα από νέα μπροστά του. Από τον τρόπο του αγγίγματος ο Μπίζλι θεωρεί ότι θα μπορούσε η σκηνή να αποτελεί όχι αναχώρηση αλλά επιστροφή. Ανάμεσά τους και κάθετα η επιγραφή Κ[Α]ΛΟΣ ΤΙΜΟΚΡΑΤΕΣ.

 

Ζωγράφος του Τιμοκράτη

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Oxford, Ashmolean Museum δεσμός