ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΕΧΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Αρχαϊκής Κλασικής Ύστερης αρχαιότητας
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Παρθενώνας, ανατολικό αέτωμα, Διώνη και Αφροδίτη

ΑΡΧΑΪΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ
ΔΑΙΔΑΛΙΚΗ
ΔΑΙΔΑΛΙΚΗ
625 π.Χ. - 570 π.Χ.
625 π.Χ. - 570 π.Χ.
570 π.Χ. - 530 π.Χ.
570 π.Χ. - 530 π.Χ.
530 π.Χ. - 480 π.Χ.
530 π.Χ. - 480 π.Χ.
ΓΛΥΠΤΑ ΑΦΑΙΑΣ
ΓΛΥΠΤΑ ΑΦΑΙΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΓΛΥΠΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑ
ΓΛΥΠΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑ
ΓΛΥΠΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ
ΓΛΥΠΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΗΛΕΦΟΥ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΗΛΕΦΟΥ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΖΩΦ. ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΖΩΦΟΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΑΨΙΔΑΣ ΓΑΛΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΑΨΙΔΑΣ ΓΑΛΕΡΙΟΥ