Προηγούμενο

Αρχείο Δημοσιεύσεων 3

Επόμενο

Επίσκοπος Καμένσκ και Αλαπαέβου Μεθόδιος. (25-01-2014).

Επισκοπή Τσηλκάνης (21-10-2013).

Μητροπολίτης Πηλουσίου Καλλίνικος (+) (23-12-2013).

Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος (20-10-2013).

Επισκοπή Αγαράκ Τσάλκης (15-12-2013).

Επίσκοπος Ρουμπτσώβου Ρωμανός (30-09-2013).

Επίσκοπος Αγαράκ Τσάλκης Ιωάννης (12-12-2013).

Επίσκοπος Γιούζνε Διόδωρος (30-09-2013).

Επίσκοπος Μαρνεούλης και Χοτζόρνης Γεώργιος (12-12-2013).

Επίσκοπος Μιτσούρινσκ και Μορσάνσκ Ερμογένης (28-09-2013).

Επίσκοπος Σουράμης και Χασούρης Συμεών (12-12-2013).

Επισκοπή Μπόδβης (17-09-2013).

Επίσκοπος Μαρτκόπης και Γκαρνταμπάνης Γρηγόριος (11-12-2013).

Επίσκοπος π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος (+) (15-09-2013).

Επίσκοπος Τιανέτης, Ψάβης και Χεβσουρέτης Μιχαήλ (11-12-2013).

Επίσκοπος Σερδώβου και Σπάσκ Μητροφάνης (23-08-2013).

Επίσκοπος Σαμταβίσης και Κάσπης Δαμιανός (11-12-2013).

Επισκοπή Κουταΐδος Γαενάτης (17-08-2013).

Επίσκοπος Μαργβέτης και Ουμπίσης Δημήτριος (11-12-2013).

Μητροπολίτης Μέμφιδος Παύλος (+) (15-08-2013).

Αρχιεπίσκοπος Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξιος (+) (04-12-2013).

Επισκοπή Αλαβέρδης (13-08-2013).

Επίσκοπος Σαγιάνσκ και Νιζνεουντίνσκ Αλέξιος (03-12-2013).

Επισκοπή Νίζνι Ταγκίλ και Σερόβου (02-08-2013).

Μητροπολίτης Νουβίας Νάρκισσος (01-12-2013).

Επισκοπή Αβύδου (23-07-2013).

Αρχιεπίσκοπος Τελμησού Ιώβ (30-11-2013).

Επίσκοπος Κοστόμουξας και Κεμ Ιγνάτιος (13-07-2013).

Επίσκοπος Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας Μητροφάνης (25-11-2013).

Μητροπολίτης Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας Κύριλλος (+) (10-07-2013).

Επίσκοπος Λυσκώβου και Λουκογιανώβου Σιλουανός (18-11-2013).

Μητρόπολη Κολωνείας (29-06-2013).

Μητροπολίτης Νευροκοπίου Ναθαναήλ (+) (16-11-2013).

Μητρόπολη Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος (24-06-2013).

Επίσκοπος Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ Καλλίστρατος (11-11-2013).

Επίσκοπος Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Λεωνίδας (20-06-2013).

Επισκοπή Ουρμπνίσης (08-11-2013).

Επίσκοπος Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ Σέργιος (14-06-2013).

Επίσκοπος Καλατσέβου και Παλασόβκας Ιωάννης (06-11-2013).

Αρχιεπίσκοπος π. Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανός (+) (30-05-2013).

Επίσκοπος Ισίμ και Αρωμασέβου Τύχων (03-11-2013).

Επισκοπή Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ (30-05-2013).

Επίσκοπος Κανώπου Σπυρίδων (+) (31-10-2013).

Επίσκοπος Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου Αντώνιος (11-05-2013).

Αρχιεπίσκοπος Κομάνων Γαβριήλ (+) (27-10-2013).

Μητροπολίτης π. Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος (+) (30-04-2013).

Επίσκοπος Κόκσεταου και Ακμόλινσκ Σεραπίων (24-10-2013). Επίσκοπος Μελεκεσίου και Τσερντάκλη Διόδωρος (20-05-2013).