Προσκεκλημένη Ομιλία

Η Ανεστραμμένη τάξη ως καινοτόμο μοντέλο μικτής μάθησης στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα

(6th International Conference for the Promotion of Educational Innovation)

 1η ΗΜΕΡΑ |1η ΗΜΕΡΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

2η ΗΜΕΡΑ (ΜΕΡΟΣ Α)

 2η ΗΜΕΡΑ (ΜΕΡΟΣ Β)

2η ΗΜΕΡΑ| (ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

 3η ΗΜΕΡΑ | 3Η ΗΜΕΡΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)