Επιστημονική Ημερίδα “Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους”

Συντονιστής της Επιστημονικής Ημερίδας Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους, https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2896 με 2.500 συμμετέχοντες

Αξιοποίηση του LAMS στη Διδασκαλία ΤΠΕ & Πληροφορικής στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαιδευση

Ημερίδα “Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αξιοποίηση του LAMS στη διδασκαλία της Πληροφορικής