Ημερίδα “Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αξιοποίηση του LAMS στη διδασκαλία της Πληροφορικής