Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα διοργανώνει εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια

Μπορείτε να δείτε την ύλη των σεμιναρίων στο
http://seminars.etwinning.gr/register/syllabus.pdf

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παραπάνω σεμινάρια θα
πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση

http://seminars.etwinning.gr/register/

Επιστημονική Επιτροπή Σεμιναρίων
• Αναστασιάδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Βοσινάκης Σπύρος, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Παπαδάκης Σπύρος, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
• Παρασκευάς Μιχάλης, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Υπεύθυνος ΕΥΥ eTwinning
• Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
• Τζιμόπουλος Νίκος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86
• Τσινάκος Αύγουστος, Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
• Σάμψων Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
• Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επικ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
• Δημητρακοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Φεσσάκης Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιου Αιγαίου
• Κόλλιας Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας