Αριθμός Επισκεπτών

Η ώρα είναι...

Links

 Facebook :

Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Αγγλικά (Η.Π.Α.). Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την αγγλική έκδοση, η αγγλική έκδοση υπερισχύει. Επισημαίνεται ότι η Ενότητα 17 περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές στους γενικούς όρους για χρήστες που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 15 Νοεμβρίου 2013.

Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η παρούσα Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ("Δήλωση", "Όροι" ή "ΔΔΥ") βασίζεται στις Αρχές του Facebook και αποτελεί τους όρους χρήσης που διέπουν τις σχέσεις μας με τους χρήστες και άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το Facebook. Κατά τη χρήση ή προσπέλαση του Facebook συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις αυτής που καταρτίζονται κατά καιρούς, σύμφωνα με την Ενότητα 14 παρακάτω. Επιπλέον, στο τέλος του παρόντος εγγράφου θα βρείτε διάφορους πόρους που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Facebook και τη λειτουργία του.

1.Απόρρητο

Αντιμετωπίζουμε την προστασία του προσωπικού απορρήτου ως υπόθεση εξαιρετικής σημασίας. Η Πολιτική χρήσης δεδομένων που έχουμε καταρτίσει περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Facebook για να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας. Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων και να ανατρέχετε σε αυτή για τη λήψη σωστών αποφάσεων. 

2.Κοινή χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών χρηστών

Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύετε στο Facebook σάς ανήκει και μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται σε τρίτους μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου και εφαρμογών. Επιπρόσθετα:

  1. Για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως φωτογραφίες και βίντεο (περιεχόμενο IP), μας παρέχετε την ακόλουθη άδεια, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου και εφαρμογών που έχετε καθορίσει: μας παρέχετε δωρεάν τη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου IP, το οποίο δημοσιεύετε στο Facebook ή σε σχέση με αυτό (Άδεια Χρήσης IP). Η συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης IP παύει να ισχύει σε περίπτωση που διαγράψετε το περιεχόμενο IP ή το λογαριασμό σας, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει.
  2. Όταν επιλέγετε τη διαγραφή περιεχομένου IP, το περιεχόμενο διαγράφεται όπως ακριβώς και όταν αδειάζετε τον κάδο ανακύκλωσης ενός υπολογιστή. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι το διαγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους).
  3. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να σας ζητήσει άδεια πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας, καθώς και σε περιεχόμενο και πληροφορίες που άλλοι χρήστες μοιράζονται μαζί σας. Απαιτούμε από τις εφαρμογές το σεβασμό του προσωπικού απορρήτου των χρηστών, ενώ η συμφωνία που συνάπτετε με την εκάστοτε εφαρμογή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει και να μεταβιβάζει το εν λόγω περιεχόμενο και τις πληροφορίες. (Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων με τις οποίες ελέγχουμε τις πληροφορίες που άλλοι χρήστες ενδέχεται να κοινοποιούν σε εφαρμογές, ανατρέξτε στην Πολιτική χρήσης δεδομένων και στη Σελίδα Πλατφόρμας.)
  4. Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Δημόσια", επιτρέπετε σε όλους, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook, την προσπέλαση και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και το συσχετισμό τους με το πρόσωπό σας (π.χ. το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας).
  5. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με το Facebook, ωστόσο κατανοείτε ότι μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία χωρίς αυτό να ενέχει καμία υποχρέωση ή ανταμοιβή προς εσάς (όπως και εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τα παρέχετε).

3.Ασφάλεια

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε το Facebook ασφαλές, ωστόσο δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία σχετική εγγύηση. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια του ιστοτόπου Facebook, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, η οποία περιλαμβάνει την ανάληψη από μέρους σας των εξής δεσμεύσεων:

  1. Δεν θα δημοσιεύετε μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές πληροφορίες (όπως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία) στο Facebook.
  2. Δεν θα συλλέγετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών ή δεν θα έχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση στο Facebook χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα (όπως προγράμματα συλλογής πληροφοριών: harvesting bot, ρομπότ, "αράχνες" [spiders ή scrapers]), χωρίς την προηγούμενη άδειά μας.
  3. Δεν θα συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, όπως σχήματα πυραμίδας, μέσω του Facebook.
  4. Δεν θα ανεβάζετε ιούς ή άλλα είδη κακόβουλου κώδικα.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
  6. Δεν θα τρομοκρατείτε, απειλείτε ή παρενοχλείτε οποιονδήποτε χρήστη.
  7. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο το οποίο: περιλαμβάνει εχθρική φρασεολογία, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό, υποκινεί τη βία ή περιέχει γυμνές εικόνες και έντονες ή αδικαιολόγητες σκηνές βίας.
  8. Δεν θα αναπτύσσετε και δεν θα διαχειρίζεστε εφαρμογές τρίτων με περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση αλκοόλ, την αναζήτηση γνωριμιών ή άλλο περιεχόμενο μόνο για ενηλίκους (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικού υλικού), χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων περιοριστικών μέτρων βάσει ηλικίας.
  9. Σε περίπτωση που διαφημίζετε ή παρέχετε διαγωνισμούς, προσφορές ή λαχειοφόρες κληρώσεις (?προωθητικές ενέργειες?) στο Facebook, οφείλετε να τηρείτε τις Οδηγίες προώθησης και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  10. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook για οποιαδήποτε παράνομη, παραπλανητική, κακόβουλη ενέργεια ή διακριτική μεταχείριση.
  11. Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση του Facebook, όπως επιθέσεις που αφορούν άρνηση υπηρεσίας ή παρεμβολές στην απόδοση σελίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του Facebook.
  12. Δεν θα διευκολύνετε και δεν θα ενθαρρύνετε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.

4.Εγγραφή και ασφάλεια λογαριασμού

Οι χρήστες του Facebook παρέχουν τα αληθινά τους ονόματα και πραγματικά στοιχεία και επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση ως έχει. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας: 

  1. Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στο Facebook και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς χωρίς σχετική άδεια.
  2. Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.
  3. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, δεν θα δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό χωρίς σχετική άδεια από εμάς.
  4. Δεν θα χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας Χρονολόγιο για εμπορικούς σκοπούς. Για τέτοιους σκοπούς, θα πρέπει να δημιουργήσετε Σελίδα Facebook.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν είστε κάτω των 13 ετών.
  6. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν έχετε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.
  7. Θα φροντίζετε ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  8. Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας (ή το μυστικό σας κλειδί, εάν είστε προγραμματιστής), δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και δεν θα προβείτε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
  9. Δεν θα μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας ή εφαρμογής διαχειρίζεστε) σε τρίτους χωρίς να λάβετε προηγουμένως γραπτή άδεια από εμάς.
  10. Αν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό ή τη Σελίδα σας, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επανακτήσουμε το εν λόγω όνομα χρήστη, αν κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο (όπως, για παράδειγμα, όταν ένας ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος υποβάλλει παράπονα σχετικά με ένα όνομα χρήστη που δεν σχετίζεται άμεσα με το πραγματικό όνομα του χρήστη).

5.Προστασία δικαιωμάτων τρίτων προσώπων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων και αναμένουμε το ίδιο και από εσάς. 

  1. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια στο Facebook που προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Μπορούμε να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύετε στο Facebook, εάν θεωρούμε ότι αποτελούν παραβίαση των όρων της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
  3. Σας παρέχουμε εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να προστατεύετε τα δικαιώματα της πνευματικής σας ιδιοκτησίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πώς να αναφέρετε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  4. Αν καταργήσουμε το περιεχόμενό σας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου και θεωρείτε ότι αυτό δεν ισχύει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
  5. Σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων από μέρους σας, θα κλείσουμε το λογαριασμό σας, αν χρειαστεί.
  6. Δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των εμπορικών σημάτων μας (συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας Facebook, των λογοτύπων Facebook και F, FB, Face, Poke, Book και Wall) ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων σε βαθμό που να προκαλείται σύγχυση σημάτων, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από της Οδηγίες Χρήσης Σημάτων ή κατόπιν σχετικής γραπτής άδειας από εμάς.
  7. Αν συλλέγετε πληροφορίες από χρήστες, θα πρέπει να κάνετε τα εξής: να λάβετε τη συναίνεσή τους, να αποσαφηνίσετε ότι η συλλογή των πληροφοριών τους πραγματοποιείται από εσάς (και όχι από το Facebook) και να δημοσιεύσετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου στην οποία θα εξηγείτε τους λόγους συλλογής και τους τρόπους χρήσης αυτών των πληροφοριών.
  8. Δεν θα δημοσιεύετε τα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρίτους στο Facebook.
  9. Δεν θα προσθέτετε ετικέτες σε χρήστες και δεν θα στέλνετε προσκλήσεις μέσω email σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν το Facebook χωρίς τη συναίνεσή τους. Το Facebook προσφέρει στους χρήστες εργαλεία αναφοράς που τους επιτρέπουν να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με την προσθήκη ετικετών.

6.Κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές 

Προς το παρόν, οι υπηρεσίες μας για κινητά διατίθενται δωρεάν. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονικές τιμές και χρεώσεις του παρόχου σας, όπως είναι οι χρεώσεις για την αποστολή μηνυμάτων και οι ογκοχρεώσεις δεδομένων.

  1. Σε περίπτωση που αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας στο Facebook εντός 48 ωρών, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι τα μηνύματά σας δεν αποστέλλονται στον παλαιό αριθμό.
  2. Δίνετε τη συναίνεσή σας και παρέχετε όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα που επιτρέπουν στους χρήστες να συγχρονίζουν (ακόμη και μέσω εφαρμογών) τις συσκευές τους με τις πληροφορίες που μπορούν να δουν στο Facebook.

7.Πληρωμές

Αν κάνετε πληρωμές στο Facebook ή χρησιμοποιείτε τις Μονάδες Facebook, συμφωνείτε με τους Όρους πληρωμών.

8.Ειδικές διατάξεις για κοινωνικά πρόσθετα 

Αν χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό σας κοινωνικά πρόσθετα του Facebook, όπως τα κουμπιά "Κοινοποίηση" ή "Μου αρέσει!", οφείλετε επίσης να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω όρους:

  1. Σας παρέχουμε την άδεια να χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά πρόσθετα του Facebook, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να δημοσιεύουν συνδέσμους ή περιεχόμενο από τον ιστότοπό σας στο Facebook.
  2. Αντίστοιχα, μας παρέχετε την άδεια να χρησιμοποιούμε και να επιτρέπουμε σε άλλους να χρησιμοποιούν τους εν λόγω συνδέσμους και το περιεχόμενο στο Facebook.
  3. Δεν θα τοποθετείτε κοινωνικά πρόσθετα σε σελίδες με περιεχόμενο το οποίο θα παραβίαζε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Δήλωσης, εάν δημοσιευόταν στο Facebook.

9.Ειδικές διατάξεις για προγραμματιστές/διαχειριστές εφαρμογών και ιστοτόπων 

Αν είστε προγραμματιστής ή διαχειριστής μιας εφαρμογής ή ενός ιστοτόπου της Πλατφόρμας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

  1. Είστε υπεύθυνος για την εφαρμογή σας και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και για τους τρόπους χρήσης της Πλατφόρμας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η εφαρμογή σας ή η χρήση της Πλατφόρμας πληροί τις Πολιτικές Πλατφόρμας Facebook και τις Οδηγίες διαφήμισης.
  2. Όσον αφορά την προσπέλαση και τη χρήση δεδομένων που λαμβάνετε από το Facebook, ισχύουν οι εξής περιορισμοί:Δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες που συλλέγετε ανεξάρτητα από χρήστες ή περιεχόμενα χρηστών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.
   1. Θα ζητάτε μόνο δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής σας.
   2. Θα διαθέτετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου η οποία θα ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τα δεδομένα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και τον τρόπο χρήσης, προβολής, κοινοποίησης ή μεταβίβασης αυτών των δεδομένων, ενώ οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL για την εν λόγω πολιτική προστασίας απορρήτου στην Εφαρμογή προγραμματιστή.
   3. Δεν θα χρησιμοποιείτε, προβάλλετε, κοινοποιείτε ή μεταβιβάζετε δεδομένα χρηστών κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την πολιτική προστασίας απορρήτου που έχετε καταρτίσει.
   4. Θα διαγράφετε όλα τα δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς σχετικά με κάποιον χρήστη κατόπιν αιτήματος του συγκεκριμένου χρήστη και θα παρέχετε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ανάλογα αιτήματα.
   5. Δεν θα παρέχετε δεδομένα χρήστη που λαμβάνετε από εμάς σε οποιονδήποτε δημιουργό διαφημιστικού υλικού.
   6. Δεν θα μεταβιβάζετε άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς (και δεν θα χρησιμοποιείτε τα εν λόγω δεδομένα σε σχέση με) σε οποιοδήποτε διαφημιστικό δίκτυο, υπηρεσία ανταλλαγής διαφημίσεων, μεσολαβητή πληροφοριών ή σύνολο διαφημιστικών εργαλείων, ακόμη και στην περίπτωση που ο χρήστης συναινεί για την εν λόγω μεταβίβαση ή χρήση.
   7. Δεν θα πωλείτε δεδομένα χρηστών. Σε περίπτωση της εξαγοράς από ή συγχώνευσής σας με τρίτους, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα χρηστών στην εφαρμογή σας, ωστόσο δεν είναι δυνατή η μεταβίβασή τους εκτός της εν λόγω εφαρμογής. 
   8. Μπορούμε να σας ζητήσουμε τη διαγραφή δεδομένων χρηστών, εάν τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με τις προσδοκίες των χρηστών.
   9. Μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε δεδομένα.
   10. Θα συμμορφώνεστε με όλους τους άλλους περιορισμούς που ορίζονται στις Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook.
  3. Δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες που συλλέγετε ανεξάρτητα από χρήστες ή περιεχόμενα χρηστών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.
  4. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο κατάργησης της εφαρμογής σας ή αποσύνδεσης από αυτή.
  5. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Μπορούμε, επίσης, να κοινοποιούμε τη διεύθυνση του email σας σε χρήστες και άλλα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι έχετε παραβιάσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλει τα δικαιώματά τους.
  6. Θα παρέχετε μια υπηρεσία υποστήριξης πελατών για την εφαρμογή σας.
  7. Δεν θα εμφανίζετε στον ιστότοπο www.facebook.com διαφημίσεις ή πλαίσια αναζήτησης για δίκτυα τρίτων.
  8. Σας εκχωρούμε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση κωδικών, API, δεδομένων και εργαλείων που λαμβάνετε από εμάς.
  9. Δεν μπορείτε να προβείτε στην πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση των κωδικών, των API ή των εργαλείων που σας παρέχουμε σε τρίτους.
  10. Δεν θα παρουσιάζετε μια παραπλανητική εικόνα της σχέσης που διατηρείτε με το Facebook σε τρίτους.
  11. Μπορείτε να διαθέτετε τα λογότυπα που σας παρέχουμε σε προγραμματιστές και να εκδώσετε ένα δελτίο τύπου ή να προβείτε σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση, εφόσον συμμορφώνεστε με τις Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook.
  12. Μπορούμε να εκδώσουμε ένα δελτίο τύπου για την περιγραφή της μεταξύ μας σχέσης.
  13. Θα συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οφείλετε (εφόσον ισχύει):Δεν εγγυούμαστε ότι η Πλατφόρμα θα παραμείνει για πάντα δωρεάν.
   1. να διαθέτετε μια πολιτική κατάργησης μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου και των λογαριασμών που ανήκουν σε κατ' εξακολούθηση παραβάτες, η οποία να συμμορφώνεται με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή (Digital Millennium Copyright Act).
   2. να συμμορφώνεστε με τον τηλεοπτικό νόμο προστασίας της ιδιωτικότητας (Video Privacy Protection Act-VPPA) και να λαμβάνετε την απαραίτητη συναίνεση των χρηστών, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να κοινοποιούνται στο Facebook δεδομένα που υπόκεινται στο νόμο VPPA. Οφείλετε να αναφέρετε ότι οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων των χρηστών σε εμάς δεν αποτελεί μια δευτερεύουσας σημασίας διαδικασία των συνηθισμένων δραστηριοτήτων σας.
  14. Δεν εγγυούμαστε ότι η Πλατφόρμα θα παραμείνει για πάντα δωρεάν.
  15. Μας εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εφαρμογής σας με το Facebook, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενσωμάτωσης περιεχομένου και πληροφοριών που μας παρέχετε σε ροές ειδήσεων, Χρονολόγια και ανακοινώσεις ενεργειών χρήστη.
  16. Μας παρέχετε το δικαίωμα χρήσης συνδέσμου ή πλαισίου για την εφαρμογή σας και την τοποθέτηση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών μηνυμάτων, γύρω από την εφαρμογή σας.
  17. Μπορούμε να αναλύουμε την εφαρμογή σας, τα περιεχόμενα και τα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σκοπών (όπως για τη στόχευση της παροχής διαφημίσεων ή τη δημιουργία ευρετηρίου περιεχομένου αναζήτησης).
  18. Μπορούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή σας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής για τους χρήστες.
  19. Μπορούμε να δημιουργούμε εφαρμογές που προσφέρουν παρόμοιες λειτουργίες και υπηρεσίες ή που είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστικές προς την εφαρμογή σας.

10.Πληροφορίες για διαφημίσεις και άλλο εμπορικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή υποστηρίζεται από το Facebook

Στόχος μας είναι η προβολή διαφημιστικού και άλλου εμπορικού ή χορηγούμενου περιεχομένου που είναι πολύτιμο για τους χρήστες και τους διαφημιστές μας. Για να συμβάλετε σε αυτό το σκοπό, πρέπει να συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  1. Μας παρέχετε την άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας προφίλ, του περιεχομένου και των πληροφοριών σας που σχετίζονται με οποιοδήποτε εμπορικό, χορηγούμενο ή ανάλογο περιεχόμενο (για παράδειγμα, μια μάρκα που σας αρέσει) το οποίο δημοσιεύουμε ή υποστηρίζουμε. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι επιτρέπετε σε μια επιχείρηση ή σε άλλη οντότητα να μας πληρώνει για να δείχνουμε το όνομά σας και/ή την εικόνα προφίλ σας μαζί με το περιεχόμενο ή τα στοιχεία σας, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς. Αν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο κοινό για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σας, θα σεβαστούμε την επιλογή σας κατά τη χρήση αυτών των στοιχείων.

  2. Δεν παρέχουμε το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σας σε διαφημιστές χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.
  3. Κατανοείτε ότι ενδέχεται να μην καθορίζουμε πάντα τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο επικοινωνίας που παρέχονται επί πληρωμή.

11.Ειδικές διατάξεις για διαφημιστές 

Μπορείτε να προσεγγίσετε το επιθυμητό κοινό με την αγορά διαφημίσεων στο Facebook ή στο δίκτυο εκδόσεων που χρησιμοποιούμε. Αν υποβάλλετε παραγγελία μέσω της ηλεκτρονικής διαφημιστικής μας πύλης (Παραγγελία), οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους εξής επιπλέον όρους:

  1. Κατά την υποβολή Παραγγελίας, θα πρέπει να αναφέρετε τον τύπο της διαφήμισης που επιθυμείτε να αγοράσετε, το ποσό που θέλετε να καταβάλετε και την προσφορά σας. Αν η Παραγγελία σας γίνει αποδεκτή, θα προβάλλουμε τις διαφημίσεις σας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του αποθέματος. Κατά την προβολή των διαφημιστικών σας μηνυμάτων, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται στο κοινό που έχετε καθορίσει, χωρίς ωστόσο να εγγυούμαστε ότι θα επιτυγχάνουν τον αναμενόμενο στόχο ανά πάσα στιγμή.
  2. Ενδέχεται να διευρύνουμε τα κριτήρια-στόχου που έχετε καθορίσει, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνουμε ότι αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής σας εκστρατείας.
  3. Οι πληρωμές των Παραγγελιών σας θα καταβάλλονται σύμφωνα με τους Όρους πληρωμών. Το οφειλόμενο ποσό θα υπολογίζεται βάσει των μηχανισμών παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε.
  4. Οι διαφημίσεις σας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες διαφήμισης.
  5. Το μέγεθος, η τοποθεσία και η θέση των διαφημιστικών σας μηνυμάτων καθορίζονται από εμάς.
  6. Δεν εγγυούμαστε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής σας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των κλικ που θα δέχεται.
  7. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον αριθμό των κλικ που σημειώνονται για τις διαφημίσεις σας. Διαθέτουμε συστήματα που συμβάλλουν στον εντοπισμό και την ανάλυση ορισμένων δραστηριοτήτων επιλογής περιεχομένου, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απάτες στα κλικ, τεχνολογικά προβλήματα ή οποιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη μη έγκυρη δραστηριότητα επιλογής περιεχομένου που ίσως επηρεάσει το κόστος των υφιστάμενων διαφημίσεων.
  8. Μπορείτε να ακυρώσετε την Παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ηλεκτρονικής μας πύλης, ωστόσο ίσως χρειαστεί να παρέλθουν έως και 24 ώρες για την κατάργηση της διαφήμισης. Είστε υπεύθυνοι για την εξόφληση των οφειλών που προκύπτουν από την προβολή όλων των διαφημιστικών σας μηνυμάτων.
  9. Η άδεια προβολής των διαφημίσεών σας δεν θα ισχύει μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Κατανοείτε, ωστόσο, ότι εάν υπάρχουν χρήστες που έχουν χρησιμοποιήσει τη διαφήμισή σας, η διαφήμιση θα συνεχίζει να εμφανίζεται έως ότου διαγραφεί από τους εν λόγω χρήστες.
  10. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις και οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο ή πληροφορία σας για προωθητικούς σκοπούς και δραστηριότητες μάρκετινγκ.
  11. Δεν μπορείτε να προβείτε στην έκδοση δελτίων τύπου ή σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σχέση σας με το Facebook χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς.
  12. Ενδέχεται να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο.
  13. Αν τοποθετείτε διαφημίσεις για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να διαθέτετε σχετική άδεια για την τοποθέτηση αυτών των διαφημίσεων και οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους εξής όρους:
   1. Εγγυάστε ότι είστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύετε το διαφημιστή με τους όρους της παρούσας Δήλωσης.
   2. Συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση που ο διαφημιστής τον οποίο εκπροσωπείτε παραβιάσει τους όρους της παρούσας Δήλωσης, ενδέχεται να σας καταστήσουμε υπεύθυνο για την εν λόγω παραβίαση.

 12.Ειδικές Διατάξεις για σελίδες

Αν δημιουργήσετε ή διαχειρίζεστε Σελίδα στο Facebook ή κάνετε κάποια προωθητική ενέργεια ή προσφορά από τη Σελίδα σας, συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης των Σελίδων.

13.Ειδικές διατάξεις για Λογισμικό

  1. Αν κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μας (ως αυτόνομο προϊόν λογισμικού, ως εφαρμογή ή ως πρόσθετο για προγράμματα περιήγησης), συμφωνείτε ότι κατά καιρούς το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να κατεβάζει και να εγκαθιστά αναβαθμίσεις, ενημερώσεις και πρόσθετες λειτουργίες μας, με στόχο τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω ανάπτυξή του.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση ή άλλη προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα του λογισμικού μας, εκτός αν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το κάνετε δυνάμει άδειας ανοιχτού κώδικα ή αν έχετε σχετική γραπτή άδεια από εμάς.

14.Τροποποιήσεις

  1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές πραγματοποιούνται για νομικούς/διαχειριστικούς λόγους ή για να διορθωθεί μια ανακριβής δήλωση, θα σας ειδοποιούμε επτά (7) ημέρες νωρίτερα (για παράδειγμα, θα δημοσιεύουμε την αλλαγή στη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου Facebook). Θα σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλετε σχόλια για τις αλλαγές που αφορούν την παρούσα Δήλωση. Για να ενημερώστε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση, επισκεφθείτε τη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου Facebook και πατήστε "Μου αρέσει!".
  2. Σε περίπτωση αλλαγών σε πολιτικές που αναφέρονται ή ενσωματώνονται στην παρούσα Δήλωση, θα παρέχουμε σχετική ειδοποίηση μέσω της Σελίδας διακυβέρνησης του ιστοτόπου.
  3. Κάθε χρήση του Facebook κατόπιν των σχετικών αλλαγών στους όρους συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων όρων.

 15.Λύση

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Δήλωσης ή εάν μας εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε πιθανούς νομικούς κινδύνους, μπορούμε να διακόψουμε την παροχή μέρους ή του συνόλου του ιστοτόπου Facebook σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το λογαριασμό ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Δήλωση θα παύσει να ισχύει. Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 και 15-19.

16.Επίλυση διαφορών

  1. Κάθε αξίωση, βάση αγωγής ή διένεξη (αξίωση) που μπορεί να έχετε απέναντί μας και η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα δήλωση ή με τη Facebook θα επιλύεται αποκλειστικά στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας ή σε πολιτειακό δικαστήριο στην κομητεία Σαν Ματέο, και συμφωνείτε να υποβάλετε στην ιδιαίτερη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων όλες τις ανάλογες αξιώσεις προς επιδίκαση. Η παρούσα Δήλωση, καθώς και οποιαδήποτε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ μας, διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διενέξεις με άλλες νομοθετικές διατάξεις.
  2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες στο Facebook που σας ανήκουν, δεσμεύεστε να μας αποζημιώνετε και να μας προστατεύετε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή οποιουδήποτε είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις. Αν και παρέχουμε κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να υποδεικνύουμε τις ενέργειες των χρηστών του Facebook και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες στο Facebook. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή πληροφορία που ενδεχομένως εντοπίσετε στο Facebook. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, εντός και εκτός σύνδεσης, οποιουδήποτε χρήστη του Facebook.
  3. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ FACEBOOK ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ FACEBOOK ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ FACEBOOK ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ Ή ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ §1542 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΑΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΑΝ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΤΟ FACEBOOK, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. (100$) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

17.Ειδικές διατάξεις για χρήστες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Καταβάλλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας με κοινά πρότυπα για όλους, προασπίζοντας πάντα την εκάστοτε τοπική νομοθεσία. Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν για εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών:

  1. Συμφωνείτε ως προς τη μεταβίβαση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  2. Αν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο ή συμπεριλαμβάνεστε στον κατάλογο των Ειδικά Ενδεδειγμένων Πολιτών (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α., δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε εμπορικές δραστηριότητες στο Facebook (όπως διαφημίσεις ή πληρωμές) ή να διαχειρίζεστε εφαρμογές ή ιστοτόπους της Πλατφόρμας. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook αν σας έχει απαγορευτεί να λαμβάνετε προϊόντα, υπηρεσίες ή λογισμικό με χώρα προέλευσης τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  3. Για να δείτε ορισμένους ειδικούς όρους που ισχύουν μόνο για τους χρήστες από τη Γερμανία, πατήστε εδώ.

18.Ορισμοί

  1. Με τον όρο "Facebook" νοούνται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω (α) του ιστοτόπου μας, στη διεύθυνση www.facebook.com, καθώς και μέσω άλλων ιστοτόπων και συνεργαζόμενων ιστοτόπων του Facebook (συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων τομέων, διεθνών εκδόσεων, widget και εκδόσεων για κινητά τηλέφωνα), (β) της Πλατφόρμας μας, (γ) των κοινωνικών πρόσθετων, όπως τα κουμπιά "Μου αρέσει!" και "Κοινοποίηση", καθώς και άλλων παρόμοιων δυνατοτήτων και (δ) άλλων πολυμέσων, λογισμικού (όπως γραμμή εργαλείων), συσκευών ή δικτύων που υφίστανται ή πρόκειται να αναπτυχθούν.
  2. Με τον όρο "Πλατφόρμα" νοείται το σύνολο των API και των υπηρεσιών (όπως το περιεχόμενο) που επιτρέπουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών εφαρμογών και διαχειριστών ιστοτόπων, να ανακτούν δεδομένα από το Facebook ή να παρέχουν δεδομένα σε εμάς.
  3. Με τον όρο "πληροφορίες" νοούνται οποιαδήποτε στοιχεία και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που πραγματοποιούνται από εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook.
  4. Με τον όρο "περιεχόμενο" νοείται οποιοδήποτε στοιχείο που δημοσιεύεται στο Facebook από εσάς ή άλλους χρήστες και το οποίο δεν δύναται να περιληφθεί στον όρο "πληροφορία".
  5. Με τον όρο "δεδομένα" ή "δεδομένα χρήστη" νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών που ανακτώνται από εσάς ή από τρίτους στο Facebook ή παρέχονται από εσάς ή από τρίτους μέσω της Πλατφόρμας.
  6. Με τον όρο "δημοσίευση" νοείται μια δημοσίευση στο Facebook ή οποιαδήποτε διάθεση πληροφοριών μέσω του Facebook.
  7. Με τον όρο "χρήση" νοούνται η χρήση, η εκτέλεση, η αντιγραφή, η δημόσια εκτέλεση ή προβολή, η διανομή, η τροποποίηση, η μετάφραση και η δημιουργία παράγωγων έργων.
  8. Με τον όρο "ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης" νοείται οποιοσδήποτε χρήστης έχει συνδεθεί στο Facebook τουλάχιστον μία φορά κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών.
  9. Με τον όρο "εφαρμογή" νοείται οποιαδήποτε εφαρμογή ή ιστότοπος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα ή έχει πρόσβαση σε αυτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο λαμβάνει ή έχει λάβει δεδομένα από εμάς. Αν δεν επιθυμείτε να έχετε πλέον πρόσβαση στην Πλατφόρμα, αλλά δεν έχετε διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, ο όρος "εφαρμογή" θα ισχύει έως ότου διαγράψετε τα δεδομένα.

19.Άλλα

  1. Αν κατοικείτε στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά ή η έδρα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας βρίσκεται εκεί, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην εταιρεία Facebook, Inc. Διαφορετικά, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Facebook Ireland Limited. Στο παρόν, οι όροι ?εμείς?, ?εμάς? και ?μας? αναφέρονται στην εταιρεία Facebook, Inc. ή Facebook Ireland Limited, αντίστοιχα.
  2. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το Facebook και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών.
  3. Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Δήλωσης κριθεί μη εφαρμοστέα, δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
  4. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Δήλωσης δεν θα θεωρείται αποποίηση των όρων της.
  5. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αποποίηση των διατάξεων της παρούσας Δήλωσης πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως και να φέρει την υπογραφή μας.
  6. Δεν μπορείτε να μεταβιβάζετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που διαθέτετε βάσει της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή μας.
  7. Διατηρούμε το δικαίωμα εκούσιας εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων μας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της παρούσας Δήλωσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης των περιουσιακών μας στοιχείων αυτοδικαίως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  8. Κανένα στοιχείο της παρούσας Δήλωσης δεν εμποδίζει τη συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου.
  9. Η παρούσα Δήλωση δεν προβλέπει την εκχώρηση δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων.
  10. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουμε εκχωρήσει ρητώς.
  11. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση του ιστοτόπου Facebook ή την πρόσβαση σε αυτόν.


Πηγή : facebook.com

stk-fgr6 Copyright: Βάσω Βούλγαρη, καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20-01 9ου Γυμνασίου Βόλου, Οκτώβρης 2012 stk-fgr6


Σύνδεση διαχειριστή       Εκτεταμένη διαχείριση