09Δεκέμβριος2022

Υποκατηγορίες

Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Ομάδα συνεργασίας Εκπαιδευτικών 215
Ωρολόγια προγράμματα - Επιμορφώσεις Οκτωβρίου - Ανακοινώσεις 220
Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το Σχολικό έτος 2013 - 2014 170
Τροποποίηση-συμπλήρωση των με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507, τ. Β΄/13-10-2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 237
Ανακοίνωση προς τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των σχολείων της 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 176
Πιλοτικό πρόγραμμα "Πρόληψη - Αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας" - Επιμορφωτική - Ενημερωτική συνάντηση 194
Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. Ενημέρωση και οδηγίες 123
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2013 - 14 214
Απολογισμός σχολικού έτους 2012 - 2013 291
Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το σχολικό έτος 2013-2014 247