Περσικοί πόλεμοι

Δείτε την ψηφιακή αναπαράσταση της μάχης του Μαραθώνα https://www.youtube.com/watch?v=lTMYQVhf5Fo

Δείτε την ψηφιακή αναπαράσταση της μάχης των Θερμοπυλών https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54

Δείτε την ψηφιακή αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας https://www.youtube.com/watch?v=J3fBw-WhNvM

Δείτε το βίντεο για τη μάχη των Πλαταιών https://www.youtube.com/watch?v=dZNP7Um4ylY

Λύσε την άσκηση. Σύρε τις καρτέλες στη σωστή θέση στον χάρτη.