Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών.

Όταν θέλουμε να προσθέσουμε δεκαδικούς αριθμούς, αφαιρούμε πάντα δέκατα με δέκατα, εκατοστά με εκατοστά, χιλιοστά με χιλιοστά.

Όταν η πρόσθεση είναι κάθετη, πάντα βάζουμε τα δέκατα κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά και τα χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά και φυσικά την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή.

Αν ο δεκαδικός αριθμός έχει και ακέραιο μέρος τότε βάζουμε και τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες κτλ.

Το ίδιο συμβαίνει και στην αφαίρεση.

Η υπόλοιπη διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με την πρόσθεση και την αφαίρεση ακέραιων αριθμών αρκεί να κατεβάσω και την υποδιαστολή στη θέση που βρίσκεται.

Λύσε την άσκηση.