Πολλαπλάσια και διαιρέτες.

Αν πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με όλους τους φυσικούς αριθμούς στη σειρά, τότε θα πάρουμε όλα τα πολλαπλάσιά του.

π.χ. Ο αριθμός 3 έχει πολλαπλάσια τους: 3, 6, 9, 12. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, … Για να τα βρω, πολλαπλασίασα το 3 με το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …

Όλοι οι αριθμοί που διαιρούν ακριβώς έναν άλλον αριθμό, λέγονται διαιρέτες του.

π.χ. Ο αριθμός 24 έχει διαιρέτες το 1, 2, 3, 4, 6, 8 και 24.

Λύσε την άσκηση.