Ποσοστό

Όταν λέμε ποσοστό εννοούμε το μέρος μιας ποσότητας. Αν πχ. πούμε ποσοστό 25% (25 στα εκατό), αυτό σημαίνει ότι έχω τα 25 εκατοστά μιας ποσότητας.

Αν θέλω να πάρω το 60% από 100 γραμμάρια ρύζι, τότε πρέπει να πάρω τα 60 από τα 100 γραμμάρια. Αντίστοιχα αν θέλω το 60% από τα 200 γραμμάρια, τότε θα πάρω 60 + 60 = 120 γραμμάρια ρύζι ή 60/100 επί 200 = 120 γραμμάρια ρύζι.

Λύσε την άσκηση.