Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Η μαθήτρια άνοιξε το βιβλίο. ενεργητική σύνταξη (το ρήμα είναι στην ενεργητική φωνή)

Το βιβλίο ανοίχτηκε από τη μαθήτρια. παθητική σύνταξη (το ρήμα είναι στην παθητική φωνή)

Πώς μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

arrow Το ρήμα από ενεργητικό γίνεται παθητικό.

arrow Το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο του παθητικού ρήματος (σε ονομαστική πτώση).

arrow Το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται ποιητικό αίτιο (πρόθεση από και πτώση αιτιατική).

Πώς μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική

arrow Το παθητικό ρήμα γίνεται ενεργητικό.

arrow Το ποιητικό αίτιο του παθητικού ρήματος γίνεται (χωρίς την πρόθεση) υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος (σε ονομαστική πτώση).

arrow Το υποκείμενο του παθητικού ρήματος γίνεται αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος (σε αιτιατική πτώση).