Σχετικά με μένα

Κυριακίδης Αντώνιος

Εκπαιδευτικός

Προϋπηρεσία 32 χρόνων

Τίτλοι Σπουδών

1. Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας.

2. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ (Εξομοίωση).

Άλλοι Τίτλοι

1. Πιστοποίηση στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου.

2. Κάτοχος του ECDL από 22-2-2002.

3. Κάτοχος LRN level 3 από το 2018.