Ονοματικές και ρηματικές φράσεις.

Ο αδερφός της Μαρίας. ονοματική

Ονοματική φράση ονομάζεται ένα ουσιαστικό ή άλλο μέρος του λόγου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό μαζί με τα συμπληρώματά του (άρθρο, επίθετο, αριθμητικό, αντωνυμία κ.ά.).

Χρησιμοποιούμε ονοματικές φράσεις σε τίτλους:

  • κεφαλαίων
  • βιβλίων
  • εφημερίδων
  • περιοδικών
  • διαφημιστικά κείμενα

Έτρεξε προς το τέρμα. ρηματική

Ρηματική φράση ονομάζεται ένα ρήμα μαζί με τις λέξεις ή τις φράσεις που
συμπληρώνουν το νόημά του (αντικείμενο, κατηγορούμενο, επιρρήματα, κ.ά.).

Για να μετατρέψουμε μία ονοματική φράση σε ρηματική, αντικαθιστούμε το ουσιαστικό με ρήμα, κάνοντας και οποιαδήποτε αλλαγή είναι απαραίτητη.

Για να μετατρέψουμε μία ρηματική φράση σε ονοματική, αντικαθιστούμε το ρήμα με ουσιαστικό. Παράλληλα, κάνουμε και οποιαδήποτε αλλαγή είναι απαραίτητη.

Συγκέντρωση του κόσμου. (ον.) Συγκεντρώνεται ο κόσμος. (ρημ.)

Κατεδαφίζω το κτήριο. (ρημ) Κατεδάφιση του κτηρίου. (ονομ.)